Afvalstromen

Naast groen en puin verwerken we nog diverse andere afvalstromen:

Kunststoffen; Met name voor en vanuit de tuinbouw verwerken we afvalstromen als druppelslangen, loopfolie, bassinzeil, pvc, plastic potjes en dergelijke.

Steenwol; Tijdens de teeltwisseling bij de tuinders zorgen we voor de afvoer van het steenwol.

Hout; Hout wordt verdeeld in 3 soorten, A-,B- of C-hout. A-hout is schoon (onbehandeld) hout, geverfd hout valt onder B-hout en geimpregneerd hout is C-hout.

Grond; Verwerking van grond, al dan niet vervuild met stenen. Dit doen wij allemaal volgens de beoordelingsrichtlijn 9335, protocol 1 & 4. Lees hier meer over onder het kopje ‘Grondbank’.

Bouw- en sloopafval (BSA); Bouw- en sloopafval is ongesorteerd (rest)afval, zoals plastics, kunstoffen en dergelijke.