Landbouwloonwerk

Gezien de historie van het bedrijf is er nog steeds een sterke binding met en kennis van de landbouw. Naast circa 110 ha. eigen land worden ook verschillende loonwerkzaamheden gedaan.

De belangrijkste is het uitvoeren van bespuitingen, op bijvoorbeeld mais, tarwe of grasland. Ook diverse andere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het klepelen van land, worden gedaan.