Zoek
Sluit dit zoekvak.

Desktop^

Tablet^

Mobiel^

Groen moet je doen!

Bovenstaande kop is ons op het lijf geschreven:’ Dijkshoorn doet!’ Is immers niet voor niets één van onze slagzinnen. Dat ‘doen’ combineren we uiteraard met denken.

Regelmatig komen daar dan weer mooie nieuwe projecten of kansen voort zoals in dit geval: Het Living Lab. Het Living Lab is een broedplaats voor studenten, mensen, bedrijven en scholen die aan de slag willen met duurzame toepassingen van plantaardig restmateriaal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het omzetten van paprikanoesten tot isolatiemateriaal waarmee de eerste huizen inmiddels geïsoleerd zijn.

Het living Lab is een initiatief van Sign (Stichting innovatie Glastuinbouw Nederland), wordt ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Dijkshoorn Bleiswijk stelt hier samen met Sign ruimte, kennis en materiaal voor beschikbaar. Zo hopen wij ons steentje bij te dragen aan een steeds duurzamer Nederland. Bekijk het filmpje om meer te lezen over wat er allemaal mogelijk is.

Dijkshoorn en Sign samen naar een betere wereld

Doel en werkwijze SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland)

Het doel van SIGN is een vitaal, duurzaam en maatschappelijk gewaardeerde glastuinbouwcluster in 2030. SIGN ontwikkelt daartoe krachtige vernieuwingsperspectieven met een lange termijn visie en korte termijn perspectief die de sector inspireren en in beweging brengen. Ook Dijkshoorn Bleiswijk verleent hieraan graag haar medewerking. Dit komt tot uiting in het Living Lab, gevestigd op het bedrijfsterrein van Dijkshoorn Bleiswijk.

SIGN richt zich op grensverleggende innovaties die de belangen van individuele bedrijven en gevestigde instituties overschrijden. De innovaties zijn strategisch, pre-concurrentieel en dienen het belang van de sector. Vaak gaat het om de risicovolle start van projecten, waarin het voor partijen lastig is om daarin te investeren.

Sign betrekt partijen van binnen en buiten de sector. Zo zetten ze in op thema’s die de sector aandraagt. Sign neemt zelf initiatief, gaat partnerschappen aan en is inhoudelijk sterk betrokken bij het ontwerp. 

SIGN is

Een Stichting met een bestuur van ondernemers en een twee koppig programmateam.

Dewi Hartkamp is vanuit Glastuinbouw Nederland aangewezen als programmamanager. Zij is verantwoordelijk voor de invulling van het innovatieprogramma, het secretariaat van de Stichting, alsmede voor het reilen en zeilen van de Stichting.

Stichting SIGN werkt voor de uitvoering van haar innovatieprogramma’s samen met het Ministerie van LNV. Peter Oei is vanuit LNV gedetacheerd bij de Stichting. 

Scroll naar boven