Zoek
Sluit dit zoekvak.

Desktop^

Tablet^

Mobiel^

Verslag project Paprikacascade

Verslag project Paprikacascade (Kvw -000671) Dijkshoorn Bleiswijk

Door het project Paprikacascade heeft Dijkshoorn Bleiswijk een circulair mineralenconcentraat kunnen ontwikkelen uit plantaardige reststromen, dat als mestvervanger van geïmporteerde kalimeststof kan dienen; bovendien zijn er proeven uitgevoerd voor het toevoegen van waarde aan de plantvezels in de vorm van plaatmateriaal.

Samenvatting project Paprikacascade

Dijkshoorn Bleiswijk werkt aan de transformatie van afvalverwerker naar leverancier van circulaire grondstoffen. Bij het project Paprikacascade ging het om het scheiden van de verse gewasresten in een vloeibare fractie en de vezels. De vloeibare fractie is getoetst op bemestende waarde en zuiverheid bij verschillende procescondities. Dit heeft geleid tot een mineraal concentraat (RENURE) dat veel kali bevat. Gezien de herkomst van kali uit mijnen in Belarus is het wenselijk dat Nederland deze essentiële meststof (cruciaal in de NPK ratio’s) zelf gaat winnen. Met name in de akkerbouw (bijvoorbeeld de aardappelteelt) is er grote behoefte aan kali.

De vezels zijn verder gedroogd via een speciaal proces, waarbij eenvoudig afbreekbare stoffen leiden tot temperatuurstijging die de verdamping van inwendig vocht stimuleert. De vezels zijn experimenteel getoetst als grondstof voor bouwmaterialen, waarbij bleek dat voor het persen van grote platen (2,44 x 1,22) een constant en stabiel vochtgehalte belangrijk is voor een consistente productie. Een andere aanwending van de vezels is om er een houtvervanger van te persen (bijv. reparatiehout voor pallets, die de paprikatelers weer kunnen benutten.

Als vervolg op dit project heeft Dijkshoorn Bleiswijk twee vervolgtrajecten gestart om de experimenteel opgedane kennis te benutten voor de verdere productie van te vermarkten producten.

Afbeeldingen: Persinstallatie voor het verkrijgen van perssap, dat na behandeling is in te zetten als circulaire meststof.

Resultaten project Paprikacascade
Het omzetten van de persvloeistof in een stabiel mestconcentraat is geslaagd; deelresultaten zijn technisch ontwerp voor de scheidingsinstallatie (zie bouwtekening als eindresultaat van ontwerpproces), de te gebruiken druk binnen de installatie en de keuze voor specifieke polymeren t.b.v. ‘nano bubble enhancement’.

Van indicator naar indicatoren
De oorspronkelijke indicator was om één marktwaardig product te ontwikkelen, dat zijn er in de praktijk twee geworden. Het aantal betrokken bedrijven is ook uitgebreid naar twee bedrijven.

Duurzaamheid van het resultaat aan eind van project Paprikacascade
Dankzij het project Paprikacascade heeft Dijkshoorn Bleiswijk experimenten kunnen uitvoeren om de gewasresten van paprika’s om te zetten in twee waardevolle producten:
• Een kalirijke meststof
• Geperste vezels als bouwmateriaal van de toekomst.

Dit heeft ertoe geleid dat Dijkshoorn een grote industriële pers heeft aangeschaft die naar verwachting vanaf medio april geplaatst gaat worden. Van verschillende kanten (o.a. Blue Blocks, Van Hier) is er interesse om de door deze startups ontwikkelde recepturen door Dijkshoorn Bleiswijk te laten produceren. Zo kan Dijkshoorn Bleiswijk een rol spelen in het opschalen van productieprocessen, die deze startups zelf moeizaam van de grond krijgen. Een belangrijk voordeel voor deze startups is verder dat Dijkshoorn Bleiswijk beschikt over een uitgebreide technische dienst en bij storingen snel en professioneel kan schakelen. Dijkshoorn Bleiswijk beschikt verder over akkerbouwgrond, waarop relatief eenvoudig een landbouwkundige proef op praktijkschaal in de aardappelteelt kan plaatsvinden.. Verder is er gewerkt aan de realisatie van een mobiele flotatie-installatie, waarmee op locatie organische resten uit een persvloeistof zijn te verwijderen. Dat is belangrijk omdat op die manier zonder een kostbare en energievretende thermische pasteurisatie toch zekerheid te bieden is over het verwijderen van ziektes, zelfs de allerkleinste virussen blijken zich aan organisch materiaal te hechten.

Leereffecten en bevindingen verantwoording
Dankzij de subsidie was het mogelijk twee toepassingen voor de circulaire economie verder te verkennen. Het leereffect was groot want zonder deze subsidie kon er niet zo veel geëxperimenteerd worden en zou er geen grote platenpers beschikbaar zijn voor startups op het gebied van bouwmaterialen.

Scroll naar boven