Zoek
Sluit dit zoekvak.

Desktop^

Tablet^

Mobiel^

Multi Terra Grondsoorten

‘Van de plant, voor de plant’ staat erop met fraaie schrijfletters op onze productieloods

Feitelijk zegt dat zinnetje niets nieuws: Organisch materiaal dat vergaat, wordt in de regel omgezet in grond of gaat erin op: ‘Earth to earth, ashes to ashes, dust to dus’ luidt het gezegde. Bij Multi Terra maken we dit proces wel heel visueel: in een aantal stappen zetten wij groenafval om in mooie, vruchtbare aarde. Je ziet het als het ware gebeuren. De grondsoorten en compost die wij produceren wordt afgezet naar derden of wordt aangewend voor eigen gebruik door een van de Dijkshoorn bedrijven. Denk daarbij bijvoorbeeld aan compost voor onze landbouwpercelen.  

Het halffabrikaat dat Dijkshoorn Groenrecycling levert wordt door Multi Terra verder verwerkt to grond

Afhankelijk van het aangeleverde materiaal kan Multi Terra dit verwerken tot grond met verschillende kwaliteiten en eigenschappen. Een deel van de grondsoorten is dan ook gecertificeerd. Een ander deel niet. Naast het groene restmateriaal waaruit wij ons product maken, nemen wij ook grond in(onder certificaat BRL 9335). Ook deze grond verwerken wij weer.

Grondproductie onze klimatologisch perfecte omstandigheden

In het proces van grondproductie versnellen wij als het ware het natuurlijke proces. Dit doen we via natuurlijke verhitting en door het verhitte materiaal te keren en te vermengen. Tijdens het productieproces worden deze stappen diverse malen herhaald totdat het product geschikt is voor gebruik, opslag of distributie. De Multi Terra grondsoorten worden volledig overdekt geproduceerd. Dit betekent dat we het proces volledig beheersen en niet tot nauwelijks afhankelijk zijn van weersomstandigheden. Dit resulteert in leveringszekerheid plus een constante hoogwaardige productkwaliteit. Een bijkomend voordeel is dat we externe invloeden zo goed als volledig uit kunnen sluiten. Denk hierbij aan zaden van onkruiden, ziektekiemen en andere ongewenste externe invloeden.

De Multi Terra grondsoorten:
  • Compost
  • Circulaire veenaarde (BRL9335-certificaat)
  • Potgrond (BRL9335-certificaat)
  • Multi Terra® vruchtbare grond (BRL9335-certificaat)
  • Bomengrond
  • Bordesgrond
Meer weten over de producten van Multi Terra?

Bent u geïnteresseerd in afname van één of meer grondsoorten? Neem contact op via mail of telefoon. Wij zijn u graag van dienst.

Bel: 010 521 2373
Mail: info@dijkshoornbleiswijk.nl

Scroll naar boven