Particulieren

Tuin aan het opknappen? Sloopwerkzaamheden? Al uw groenafval, puin, hout of ander ongesorteerd afval nemen wij in.

U kunt uw tuinafval of andersoortig afval zelf langsbrengen, maar ook gemakkelijk op laten halen door een van onze chauffeurs.

Daarnaast kunnen wij zand, bordesgrond (tuinaarde) en/of repax leveren op locatie.

Producten en diensten voor particulieren:
Groenrecycling
Puinrecycling
Andere afvalstromen
Verkoop producten
Transport en machineverhuur